√ Macam Macam Wakaf {Pengertian, Syarat, Rukun dan Hikmah Wakaf }

macam macam wakaf

Macam- Macam Wakaf – Agama Islam telah mengatur seluruh aspek dalam kehidupan umatnya, seperti yang berkaitan dengan ibadah pokok seperti sholat. Selain itu Islam juga mengatur hubungan sosial dalam pendistribusoan kekayaan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menafkahkan harta yang dimiliki demi kesejahteraan umum seperti perintah zakat, infaq, sedekah, qurban, hibah dan wakaf. Di Indonesia, mayoritas … Baca Selengkapnya