√Tembung Wilangan Saperangan, Tuladha lan Contoh Ukara

Jenis Tembung Wilangan Saperangan – Dalam bahasa Jawa, tembung artinya kata. Sedangkan wilangan artinya angka, saperangan artinya pasangan.

Jika digabung, tembung wilangan saperangan merupakan kata yang berpasangan dan biasanya digunakan untuk menyebutkan jumlah.

Tegese wilangan saperangan yaiku arane saperangan wilangan basa Jawa kanggo saperaning wit-witan, kewan lan barang kanthi duwe teges mung siji.

Contoh jenis tembung Jawa ini dalam bahasa Indonesia seperti seikat bunga, sebatang ranting, sepotong kue, setetesair, seiris air dan lainnya. Itulah yang disebut dengan wilangan saperangan.

Dengan menggunakan jenis tembung ini, orang sudah dapat membayangkan objek yang dimaksud, namun belum dapat memprediksi jumlah asli objek tersebut secara rinci.

Daftar Isi

Contoh Tembung Wilangan Saperangan

Tuladha tembung wilangan yaiku:

 • Banyu satetes
 • Bolah saukel
 • Bongko sawungkas
 • Bawang sasiyung
 • Beras saelas
 • Cangkir sagagrag
 • Dra sajodho
 • Duk sakakap
 • Daging sairis
 • Gambir sakerek
 • Gedhang salirang
 • Godhong sapapah
 • Gamelan sarancag
 • Gula satangkep
 • Gedhang sauler,
 • Iwak sakepis
 • Jae sarempang
 • Jeruk seajar
 • Jagung saontong
 • Jaran sarakit
 • Jarit salembar
 • Kencur sagrigih
 • Kertas salembar
 • Kangkung saiket
 • Kembang segagang
 • Krambil sajanjang
 • Kayu sebongkok
 • Klengkeng saombyok
 • Lawe sagemuh
 • Lenga sagendul
 • Omah sawuwung
 • Panah salakon
 • Pring saeros
 • Ping saklonjor
 • Pete sabengkak,
 • Pete samata
 • Rokok saeler
 • Sabungkus
 • Sate sasunduk
 • Sawah sakedhak
 • Sawah sepathok
 • Sandhal sapasang
 • Sandhangan sapengadeg
 • Semangka salining
 • Suruh sacandhik
 • Sega sapulukan
 • Sego sakpiring
 • Suweng sasele
 • Tembako satampang
 • Tela satenggok
 • Tembako sajamang
 • Tebu salonjor
 • Tebu sauyun
 • Uyah sawuku
 • Wedang sagelas

Contoh Ukara Tembung Wilangan Saperangan

Pada umumnya, jenis tembung wilangan saperangan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Jawa. Berikut contoh kalimat nya:

 • ” Gedhang salirang sing iki jenis apa ya pak, aku kok pengen gawe nagasari.”
 • Merga gula setangkep durung mesti ana sekilo, dadi kudu ditimbang.
 • ” Lha Dina iki piye ta nduk, tamune ana telu kok mung gawa wedang sagelas?”
 • Tohir gawa semangka salining banjur diwehno bojone.
 • ” San, sawah sepathok iki rumaten supaya bisa nguripi kowe lan keuargamu!”
 • Mulih saka tegal mas Budi ora tau lali gawa tebu salonjor.

Demikian penjelasan mengenai salah satu jenis tembung Jawa, semoga dapat menambah wawasan dan semoga bermanfaat.

 

Tinggalkan komentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.